پاتوق عشق...

یاران شتاب کنید ، قافله در راه است. می گویند که گناهکاران را نمی پذیرند !؟ آری ، گناهکاران را در این قافله راهی نیست. اما پشیمانان را می پذیرند... آدم نیز در این قافله ملازم رکاب حسین است ، که او سرسلسله خیل پشیمانان است ، و اگر نبود باب توبه ای که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده است ، آدم نیز دهشت زده و رها شده و سرگردان ، در این برهوت گمگشتگی وا می ماند. (شهید سید مرتضی آوینی)

پاتوق عشق...

یاران شتاب کنید ، قافله در راه است. می گویند که گناهکاران را نمی پذیرند !؟ آری ، گناهکاران را در این قافله راهی نیست. اما پشیمانان را می پذیرند... آدم نیز در این قافله ملازم رکاب حسین است ، که او سرسلسله خیل پشیمانان است ، و اگر نبود باب توبه ای که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده است ، آدم نیز دهشت زده و رها شده و سرگردان ، در این برهوت گمگشتگی وا می ماند. (شهید سید مرتضی آوینی)

پاتوق عشق...

میتونید حدس بزنید متولد چه سالی هستم !
یا حدس بزنید مدرک تحصیلی م چی هست ! کجاها تحصیل کردم ! چه درس هایی خوندم ! یا در چه مقطعی دارم تحصیل میکنم و...!
خلاصه اینکه حدس بزنید...

علاقه به دروس حوزوی دارم ، یکی از علاقه هام بعد از کسب علوم لازم و مختلف و پخته شدن ، کارگردانی و فیلم نامه نویسی است.
از مهر ماه سال 88 حدودا در زمان فتنه که یه عده موقع برگشت از دانشگاه تو میدون توحید و انقلاب میرفتن قاطی فتنه گرها من وارد کار صرافی شدم و تقریبا تا دی ماه سال 1394 تو این حرفه بودم.
از دی ماه سال 1394 به عنوان مدیر مالی-حسابداری خانه طراحان انقلاب اسلامی وابسته به سازمان هنری رسانه ای اوج دارم فعالیت میکنم.
نمیدونم در آینده و ادامه راه چیکار میکنم و...

فقط میدونم :
شهادت هنر مردان خداست. ان شاءالله...

آخرین نظرات
 • ۲۸ آذر ۹۶، ۰۷:۰۹ - این مطلب نوشته شده توسط: علی احمدی
  قربونت داداش
 • ۱
 • ۰

 

ﺁﻣﺎﺭ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺑﻪﺭﻏﻢ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﺎﺽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ علل بیشتر طلاق ها زیر سر روانشناسان است.

ﭘﺎﻱ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻱ؛ ‏« ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺟﺪﺍﻳﻲ. » ‏

 

ابراهیم فیاض، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم معتقد است روانشناسان از مردم پول میگیرند ولی پیشنهاد طلاق میدهند.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻼﻕ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﻣﺠﻮﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻳﺐ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ:

ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻼﻕ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺩ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ. 

[مهرداد طارقلی : بله دقیقا همینطور هست ، یعنی عینااا همینطور هست ، با ترفندهای مختلف ، با ترفند های مختلف...]

 

80 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ...!

ﻣﻈﻔﺮﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ : ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ، ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻼﻕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ، ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻼﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﻻﻱ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺯﻭﺝ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .

ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻭﻱ، ﻫﻴﭻ ﺯﻭﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﻲﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ، ﺍﺯ ﺯﻭﺝﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻲﺩﻳﻦ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﺩ. 

ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃﻼﻕ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ: ﺩﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ. ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻳﻚﺳﺮﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ، قطعا ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ...!

ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﺷﻜﺮﺍﺏ ﺷﺪ، ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﻭ ﺭﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﺘﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺼﺮ، ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺝﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺪﺍﻳﻲ! 

[مهرداد طارقلی : به نظرم الان خود به اصطلاح بزرگترها هم میگن توافق کنید جدا شید ، خیلی هم روشنفکر هستن ! تازه خیلی از همین روشنفکرها میگن به مشاور هم احتیاجی نیست ! خیلی جلوتر از مشاورها هم حرکت میکنن آقا...  تو این زمینه پیشرفت هم داشتیم!]

[آقای دکتر ابراهیم فیاض شما که این واقعیت ها را میگید نگران این نیستید که بهتون بگن شما تخصص ندارید و ما شما را تو امر مشاوره قبول نداریم !؟ به خدا هستن از این آدما، روبه روی خود من قرار گرفتن ها...]

 


منبع:مشرق نیوز.برگرفته از وبلاگ : http://khanevadehyar.blog.ir

 • مهرداد طارقلی - jojo

نظرات (۱۰)

کاملا درسته...
الان طلاق خیلی عادی شده متاسفانه...
پاسخ:
بله متاسفانه...

خیلی هم روشنفکرانه ! صورت میگیره...
کاملاصحیح
پاسخ:
بله درسته

ممنون از حضورتون.
 • سید مهدی عاشق علی
 • سلام
  بله .آمار وحشتناکیه
  ولی من خودم تا جایی که امکان داره و هرجوری شده نمیذارم کسایی که میان پیشم به این نتیجه برسن. البته جایی که لازمه اگه طلاق صورت نگیره اشتباهه.
  پاسخ:
  سلام. بله متاسفانه...

  چی بگم والا...

  ممنون از حضور گرمتون.
  طلاق راه اخره متاسفانه الان شدن راه اول.
  تا تقی به توقی میخوره بدو بدو میرن دادگاه.اینا خیلی هاش اثرات عشق های الکیه که زود عاشق میشن و زود فارغ.
  موفق و مانا باشید
  یاعلی
  پاسخ:
  بله دقیقا همینطوره...     

  بزرگترها هم متاسفانه تو این موضوع حل شدن و حتی اونا دیگه پیشنهاد میدن..

  چی بگم خدا نجاتمون بده...

  ممنون از حضورتون.
 • عشق حسین ما را دیوانه کرده است
 • سلام

   

  "میدونی شما کی هستید !؟  همونی که اومدید تو خصوصی بهم فحش دادید و رفتید !    پشت خ لاله زار ، رستوران دهه شصتیا و..."

   

   

   

  برادر گرامی و ارزشی با این که چنین حرفی زده باز هم بنده  این موضوع را می گذارم به حساب آنکه نمی شود به کسی اعتماد کرد ، برادر ارزشی و بسیجی  بدان اگر بنده یک نظر و کامنت بعد از خواندن مطالب خوبتان گذاشتم به بنده فایده مادی یا ضرر مادی نمی رسد آنچه که در قلبم بود گفتم بنده هم شخص محترمی مثل جنابعالی را از نزدیک نمی شناسم ، در مکتب اهل بیت هم یاد گرفتم حتی به بدترین دشمنان و جانی ترین کفار فحاشی نکنند چه برسد به جنابعالی که در مسیر الهی قدم می گذارید هر جور که خواستید فکر کنید ولی بنده آن فردی در تصور شما هست نیستم برای بنده مایه افتخار است با جوانی مثل شما که عشق جانسپاری در راه خدا دارید  از طریق فضای مجازی هم کلام شوم. من به دل نگرفتم چون احساس  می کنم شما از جای دیگری رنجیده خاطر هستید. بنده هم هیچ وقت برای جنابعالی نظر خصوصی نفرستادم .درود بیکران بر تو ای فرد ارزشی 

  پاسخ:
  من آی پی پیام ها را چک کردم جفتشون از یه جا بود به همین خاطر گفتم شما همون هستید...

  به هر حال عذر میخوام.

  ممنون و لطف دارید.  شما وبلاگ ندارید ؟ 
  بسیار تأسف باره...
  جالب اینجاست که امروزه زوجین تحصیلکرده و با سواد هم هستند...
  در گذشته سواد نبود اما تفاهم بود...:(

  پاسخ:
  واقعا تاسف باره...

  آره واقعا...     باهم ساختن را هیچکس بلد نیست ، مشکلمون همینه به نظرم همه ی تلاشمون برای تحصیل شده و هیچکس بهمون زندگی کردن را یاد نداده !

  درسهایی که میخونیم زندگی کردن بهمون یاد نمیده فقط اطلاعات بعدش خیلی پیشرفته دانش میده اما این وسط کسی زندگی کردن یاد نمیده..

  مثال : مادره یا پدره میگه ولش کن کار بهش نداشته باش، بذار سرش به درسش باشه ، بعدا یاد میگیره ، حالا بعدا دینش و زندگیش را یاد میکیره و... 

  ممنون از حضورتون.
 • عشق حسین ما را دیوانه کرده است
 • سلام، آیا  اون کسی که  به شما فحش داده  ، با همین آی پی واستون فحش نوشته ؟! این تهمت بزرگی است  ، موفق باشید
  پاسخ:
  سلام عزیزم...

  تهمت ! بزرگ !

  جدا موفق باشی عزیزم..

  حالا چرا شما مجهول الهویه هستید !؟ وبلاگی ؟ شماره تماسی ، چیزی بدید بیشتر باهم آشنا شیم. چرا در خفا هستید عزیزم !؟     
  هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک،اگه وقت داشتین به وب منم سر بزنین.
  پاسخ:
  بله دقیقا درسته ضرب المثل شما...

  به وب شما هم سر میزنم ، این مطلب مال وب شما بود دیگه...   بازم چشم...

  ممنون از حضورتون.
 • حامد عبدالهی
 • قبلا هم خوندمش متاسفانه!
  خیلی بده
  یه روانشناس باید بیشتر به مهر و محبت و پیوند کمک بکنه تا ارزش ها و اصولی که اسلام هیچوقت تاییدشون نکرده
  این افکار روانشناسان ما بیشتر جنبه غربی داره و از مکاتبی اومده که به خدا و پاداش و جزای اعمال اعتقادی ندارن
  خب هر کاری یه جزایی داره. نمیشه که همش به فکر خودت باشی!
  پاسخ:
  آره دقیقا همینه بیشتر جنبه غربی داره متاسفانه..
  یکی از اصول روانشناسی اینه که به مراجع نگیم برو زندگی کن یا طلاق بگیر..اونایی که به مردم میگن این کار رو بکن و این کار رو نکن نمیشه بهشون گفت مشاور و روانشناس. چون اولین اصل روانشناسی اینه که راهنمایی کنیم نه این که بهشون یاد بدیم چیکار کنن...
  متاسفانه همون طوری که خیلی ها میرن پزشکی فقط برای پول و درامدش نه برای نجات جون آدما و خدمت به جامعه، تو رشته های وکالت و روانشناسی هم اکثرا میرن این رشته ها برای پول!
  وگرنه اگه هدفشون خدمت به مردم و خوشبخت کردن زندگی دیگران بود اینکارارو نمیکردن.
  البته همیشه هم طلاق بد نیست.. گاهی اوقات بهترین راهه :) ولی فقط 10 درصد مواقع..
  پاسخ:
  بله ممنونم از توضیحتون ، خوب بود ، استفاده شد...

  ولی به نظرم بازم 10 درصد زیاده هاااااا...     

  یه روایتی از پیامبر دیدم که گفته بود (مضمونش را عرض میکنم) زندگی کسانی که طلاق گرفتن خیلی سخت میشه دوباره زندگیشون ساخته بشه ! اشاره به سختی بسیار بسیار سخت داشت ، مثل یه ویرانه می مونه که بخیوای بسازیش.

  ممنون که تشریف آوردید.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی